>>تعمیر سانتریفیوژ ۱۴۰۰۰ دور<<.com

تعمیر سانتریفیوژ ۱۴۰۰۰ دور اروپایی میکرو و ماکرو به صورت تخصصی.

تعمیر سانتریفیوژ میکرو و ماکرو در دورهای متغیر ۴۰۰۰ دور تا ۱۴۰۰۰ دور .

تعمیر روتور به همراه دستگاه سانتریفیوژ به همراه نصب و راه اندازی و اموزش ،

همراه با گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش ده ساله.

 

فروش سانتریفیوژ میکرو و ماکرو