<فروش تجهیزات ارمایشگاهی و فروش سانتریفیوژ؛/>

فروش سانترفیوژ ، فروش سانتریفیوژ هتیش

فروش سانتریفیوژ در بخش های مختلف به شرح ذیل:

فروش سانتریفیوژ قسمت مکانیک ، فروش سانتریفیوژ بخش الکترونیک ،فروش سانتریفیوژ قسمت موتور ، فروش سانتریفیوژ بخش روتور ، فروش سانتریفیوژ کنترل دما ، فروش سانتریفیوژ کنترل دور ، فروش سانتریفیوژ بخش یخچال ، فروش سانتریفیوژ بخش کنترلر، فروش سانتریفیوژ.

فروش تجهیزات ازمایشگاهی ،فروش سانتریفیوژ بخش قطعات ، فروش سیم کشی داخلی سانتریفیوژ.

فروش اولترا سانتریفیوژ ، فروش سانتریفیوژ میکرو ، فروش سانتریفیوژ صنعتی ، فروش سانتریفیوژ تحقیقاتی ، فروش سانتریفیوژ  معمولی ، فروش سانتریفیوژ قدیمی ، فروش سانتریفیوژ دور بالا ، فروش سانتریفیوژ سیگما ، فروش سانتریفیوژ sigma ، فروش سانتیریفیوژ بک من ، فروش سانتریفیوژ  beckman، فروش سانتریفیوژ هرمل ، فروش سانتریفیوژ hermell ، فروش سانتریفیوژ اپندورف ، فروش سانتریفیوژ eppendorf ، فروش سانتریفیوژ ژوئن فرانسه ، فروش سانتریفیوژ jouan ، فروش  اولترا سانتریفیوژ، فروش سانتریفیوژ دانشگاهی.

فروش تجهیزات ازمایشگاهی در ضمینه زیر نظر اساتید مجرب در شرکت محقق ازما تجهیز قابل اراییه می باشد.

گارانتی فروش سانتریفیوژ به مدت یکسال طبق قانون مهندسی پزشکی انجام می گیرد.

کالیبراسیون دستگاه سانتریفیوژ همراه با گواهی پس از تعمیر در صورت نیاز متقاضی انجام می گیرد.

لازم به ذکر است تنظیم و اموزش و نصب انواع تجهیزات ازمایشگاهی و دستگاه سانتریفیوژ در این شرکت به صورت کاملا تخصصی قابل

انجام است. 

فروش سانترفیوژ ، فروش سانتریفیوژ هتیش

فروش پاور و یا منبع تغذیه اصلی دستگاه سانتریفیوژ بدون محدودیت قابل انجام است.

دستگاه های ازمایشگاهی در هر مقطع که نیاز به سرویس و تعمیر و نگهداری داسته باشد در شرکت محقق ازما تجهیز انجام می گیرد.

فروش اسپکتروفتومتر ، فروش ترازو رطوبت سنج ، فروش انکوباتور ممرت ، فروش اون ممرت ، فروش پ هاش متر

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.

سایت های دیگر شرکت:

www.labequipmentrepair.ir

www.labcompany.org

فروش سانتریفیوژ میکرو و ماکرو